ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ 2021 АРГА ХЭМЖЭЭ

Булган аймгийн Орхон суманд "Төрийн үйлчилгээ-2021" арга хэмжээ зохион байгуулагдаж байна. Нутгийн иргэд та бүхнийг идэвхтэй оролцож нарийн мэргэжлийн эмч нарын үзлэгт хамрагдахыг урьж байна. Үүнд Орхон сумын 1, 5-р баг 8 сарын 15, Сүүдэрт 3-р баг 8 сарын 16, Залуугийн голд 2, 4-р баг 8 сарын 17-нд тус тус болно. Дотор, мэдрэл, эмэгтэйчүүд, хүүхэд, эхо зөөврийн рeнтгeнии нарийн мэргэжлийн эмч нар үзлэг хийж байна.