Иж бүрэн компьютерт томографийн аппараттай боллоо.

Нэгдсэн эмнэлэг нь 2021 оны улсын төсвийн санхүүжилтээр 32 зүслэгт Siemens брэндийн иж бүрэн компьютерт томографийн аппаратыг бүрэн суурилуулан хүлээн авч, 2021 оны 04 сарын 21-ний өдрөөс эхлэн үйл ажиллагаа хэвийн явагдаж байна.