АЙМГИЙН ХЭМЖЭЭНД НИЙТ 64 ИРГЭН ЭДГЭРЧ, ГЭРИЙН АЖИГЛАЛТАНД ШИЛЖЛЭЭ.

.