АЙМГИЙН ХЭМЖЭЭНД НИЙТ 61 ИРГЭН ЭДГЭРЧ, ГЭРИЙН АЖИГЛАЛТАНД ШИЛЖЛЭЭ.

.