Хүүхдийн тасагт нярайн шарлагын аппарат хандивлалаа.

.