Хайртай бүхэнээ халдвараас хамгаалцгаая.

Хэрвээ иргэн та Гамшгаас хамгаалах тухай хуулиар хүлээсэн үүргээ биeлүүлээгүй бол Зөрчлийн тухай хуулиар хариулага хүлээхийг АНХААРНА УУ?

Хайртай бүхэнээ халдвараас хамгаалцгаая.