Нөөц бүрдүүлэлт

Эрүүл мэндийн яамнаас хуваарилсан “COVID-19” халдварын үед эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэхэд шаардлагатай 32 нэр төрлийн 10.8 сая төгрөгийн эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, хувийн хамгаалах хувцас, ариутгал халдваргүйтгэлийн бодисыг хүлээн авч нөөц бүрдүүлэн, бэлэн байдлыг ханган ажиллаж байна.