Булган сумын Эрүүл мэндийн сайн дурын туслагч

Эрүүл мэндийн байгууллагуудын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх чиглэлээр Улаан загалмайн хорооны болон Булган сумын Эрүүл мэндийн сайн дурын туслагч нарыг бэлтгэн, шинэ төрлийн коронавирусын халдвар (COVID-19)-өөс урьдчилан сэргийлэх, хүмүүнлэгийн үйлсийг дэмжих талаар зөвлөгөө, зөвлөмж, мэдээ мэдээллийг өгч ажиллаа.