Сумын ЭМТ-үүдтэй цахимаар холбогдож  үүрэг чиглэл өглөө.

.