“Багш шавийн эрдмийн уулзалт - 2019” уулзалт зөвлөгөөн

“Багш шавийн эрдмийн уулзалт - 2019” уулзалт зөвлөгөөн Булган аймагт амжилттай зохион байгуулагдлаа