“Хүнсний бүтээгдэхүүний бэлтгэл хадгалалт, боловсруулалт, эрүүл ахуй болон үйлдвэрлэлийн зохистой дадал нэвтрүүлэх нь” сургалтыг зохион байгууллаа.

Эрүүл мэндийн салбарын тогооч, нярав Булган сумын ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэг, үдийн цай бэлтгэн нийлэгч аж ахуй нэгжүүдийн тогооч, нярвуудад Булган аймгийн “Тогооч нарын холбоо”-той хамтран “Хүнсний бүтээгдэхүүний бэлтгэл хадгалалт, боловсруулалт, эрүүл ахуй болон үйлдвэрлэлийн зохистой дадал нэвтрүүлэх нь” сургалтыг зохион байгууллаа.