“5 хүртэлх насны хүүхдийн хөгжлийн хоцрогдлыг илрүүлэх”, “Эх, хүүхдийн эрүүл мэндийн дэвтрийн хөтлөлт” сэдвээр эрүүл мэндийн байгууллагуудын 42 их эмч, эх баригч, багийн эмч нарыг хамруулсан сургалт

2019 оны 09 сарын 11-нд “Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн сэргээн засах төв”-ийн орлогч дарга, их эмч Галбадрах, Хүүхдийн мэдрэлийн их эмч Бадамханд, их эмч Батнаран нар “5 хүртэлх насны хүүхдийн хөгжлийн хоцрогдлыг илрүүлэх”, “Эх, хүүхдийн эрүүл мэндийн дэвтрийн хөтлөлт” сэдвээр эрүүл мэндийн байгууллагуудын 42 их эмч, эх баригч, багийн эмч нарыг хамруулсан сургалтыг амжилттай зохион байгуулж, 2019.09.11-нд Өрхийн эрүүл мэндийн төвүүд, 09.12-нд Бугат, Хутаг-Өндөр сумдын ЭМТ-үүдэд ажиллан “5 хүртэлх насны хүүхдийн хөгжлийн хоцрогдлыг илрүүлэх” илрүүлэг-судалгаа зохион байгуулж, тухайн сумды н 5 хүртлэх насны 600 хүүхдийг хамруулан, шаардлагатай хүүхдүүдийг дээд шатлалд

шилжүүллээ.