Геронтологийн үндэсний төвтэй хамтран төрөлжсөн нарийн мэргэжлийн эмч нарын үзлэг...

“Ахмадын хөгжлийг дэмжих жил”-ийн ажлыг эрчимжүүлэн ахмад настанд зонхилон тохиолдох халдварт бус өвчнийг бууруулах чиглэлээр Геронтологийн үндэсний төвтэй хамтран төрөлжсөн нарийн мэргэжлийн эмч нарын үзлэгийг 2019 оны 06 сарын 15 наас -20 ны хооронд зохион байгуулж байна. 
Булган суманд- 06 сарын 15 нд 
Сайхан суманд 06 сарын 16 нд
Баян-агт суманд 06 сарын 17 нд
Хутаг-өндөр суманд 06 сарын 18 нд 
Хангал суманд 06 сарын 19 нд