“Вируст гепатитын урьдчилан сэргийлэлт, илрүүлэг, оношлогоо, эмчилгээний чадавх сайжруулах” сэдэвт сургалт

“Вируст гепатитын урьдчилан сэргийлэлт, илрүүлэг, оношлогоо, эмчилгээний чадавх сайжруулах” сэдэвт сургалтыг ЭМЯ, “Вируст гепатитын урьдчилан сэргийлэлт, илрүүлгийг сайжруулах” төсөлтэй хамтран 2019.05.06-наас 08-ны өдрүүдэд зохион байгууллаа. Уг сургалтанд Эрүүл мэндийн байгууллагуудын эмч, халдвар хяналтын ажилтан, лаборант нийт 75 хүнийг хамрууллаа.