Аймгийн эмнэлгийн мэргэжилтний “Ёс зүйн салбар хороо”-ноос “Ёс зүйн багийн гишүүдийг чадавхижуулах нь ” сэдэвт сургалтыг энэ сарын 3,4-ны өдрүүдэд амжилттай зохион байгууллаа.

Сургалтанд АНЭ-ийн “Ёс зүйн хэсгийн хороо”, сумдын ЭМТ-ийн дэргэдэх “Ёс зүйн баг”-ийн 57 гишүүд хамрагдсан.

Сургалтыг зохион байгуулахад хамтран ажилласан АЗДТГ-ын Хууль эрх зүйн хэлтэс, Булган Эм –Импекс ХХК, АНЭ-ийн хамт олонд талархал илэрхийлэн , ажлын амжилт хүсье.