“Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ,хөгжлийн чиг хандлага” сэдэвт сургалтыг орон нутагт зохион байгуулж 73 сувилагч, эмнэлгийн тусгай мэргэжилтнийг хамрууллаа.

.