“Инээмсэглэл-Эерэг хандлага-Эрүүл мэнд 90” аяны нээлтийн арга хэмжээ Тэшиг, Хутаг-Өндөр, Баян-Агт, Сайхан сумдад амжилттай зохион байгуулагдлаа.

“Инээмсэглэл-Эерэг хандлага-Эрүүл мэнд 90” аяны нээлтийг Тэшиг, Хутаг-Өндөр, Баян-Агт, Сайхан сумдад амжилттай зохион байгуулж, 350 гаруй иргэдэд сургалт мэдээлэл хийж, сэтгэл ханамжийн судалгаа авч, санал хүсэлтийг сонсож ажиллалаа.