“Пневмококкийн эсрэг вакцин, халдварт саагийн эсрэг идэвхгүйжүүлсэн вакцинуудыг дархлаажуулалтанд нэвтрүүлэх” сургалт зохион байгуулагдлаа.

Сургалтад хамрагдсанаар дархлаажуулалтанд нэвтэрч буй пневмококкийн эсрэг вакцин, халдварт саагийн идэвхигүйжүүлсэн вакциныг нэвтрүүлэхэд анхаарах асуудлууд, мэдлэг хандлагa сайжирч, шинэ вакциныг нэвтрүүлэх үйл явц амжилттай хэрэгжих юм.