“ТЭНГЭРЛЭГ ЭРЧҮҮДЭЭ ХАЙРЛАЯ” АРГА ХЭМЖЭЭ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА.

    Уг арга хэмжээнд Медипас эмнэлгийн Гастроэнтерологи, дурангийн тасгийн эрхлэгч Т.Цэрэнтогтох “Саруул ухаанд эрүүл бие оршино”, Бөөр шээсний замын эрхтний мэс заслын их эмч магистр Т.Тэмүүлэл “Түрүү булчирхайн үрэвсэл”, “Эрэгтэйчүүдэд зонхилон тохиолдох хорин шинж тэмдэг” зэрэг сэдвүүдээр 300-аад албан хаагчид, иргэдэд сургалт явуулж, 28 эмч, эмнэлгийн мэргэжилтнийг сургагч багшаар бэлтгэн, 50 иргэнд урьдчилан сэргийлэх үзлэг хийж, 4 иргэнийг дээд шатлалын эмнэлэгт илгээхээр шийдвэрлэлээ.
Эрүүл мэндийн төлөө хийсэн буянтай үйлс тань үргэлж мөнх дэлгэрч явах болтугай.