“ТЭНГЭРЛЭГ ЭРЧҮҮДЭЭ ХАЙРЛАЯ” арга хэмжээ зохион байгуулагдах тул иргэд та бүхнийг өргөнөөр оролцохыг урьж байна. 

“Эрэгтэйчүүдийн эрүүл мэндийг дэмжих сарын аян”-аар Медипас эмнэлэгийн нарийн мэргэжлийн эмч нартай хамтран Хөгжимт жүжгийн театрт 2019 оны 03-р сарын 18-ны өдрийн 11:00-13:00 цагийн хооронд “ТЭНГЭРЛЭГ ЭРЧҮҮДЭЭ ХАЙРЛАЯ” хэмжээ зохион байгуулагдах тул иргэд та бүхнийг өргөнөөр оролцохыг урьж байна. 
ЖИЧ: