“Ариутгал, халдваргүйтгэл, хог хаягдлын талаарх эрх зүйн актуудын хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх нь” сэдэвт сургалт боллоо.

      Сургалтыг аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн Халдварт, ариутгалын тасагтай хамтран 16 сумын Эрүүл мэндийн байгууллагын 20 сувилагч, эмнэлгийн тусгай мэргэжилтэнг оролцуулахаар төлөвлөн, үе шатттайгаар зохион байгуулж байна. Өнөөдрийн байдлаар 8 сумын Эрүүл мэндийн төвийн 10 сувилагч, эмнэлгийн тусгай мэргэжилтэн Халдварт, ариутгалын тасагт ажлын 4 өдөр ажлын байрны дадлага сургалтанд хамрагдан мэдлэг, ур чадвараа нэмэгдүүллээ.