“ИНЭЭМСЭГЛЭЛ -ЭЕРЭГ ХАНДЛАГА 8/20  ЗОРИЛТЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ НЬ” СЭДЭВТ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА.

Мөн иргэдээс ирүүлж буй санал гомдлыг шийдвэрлэн, эмнэлгийн ажилтнуудын ёс зүй, эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг шат шатандаа сайжруулж ажиллахыг үүрэг болголоо.