Рашаант сумын Эрүүл мэндийн төв түргэн тусламжийн авто машинтай боллоо.