Шинжилгээг автомашинд хийж интернетээр шууд эмнэлэг рүүгээ дамжуулах боломжтой боллоо.

Улсын 2-р төв эмнэлгийн Үндэсний оношлогоо эмчилгээний төвийн МОН-8 төслийн хүрээнд Булган, Өвөрхангай, Сүхбаатар, Хөвсгөл,Увс аймгуудад тоноглогдсон зайн оношлогооны автомашинуудыг гардууллаа. Яаралтай тусламж, шинжилгээг уг автомашинд хийж интернетээр шууд эмнэлэг рүүгээ дамжуулах боломжтой юм.