ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЯАМНААС ДЭВШҮҮЛСЭН “1:2” ЗОРИЛТЫН ХҮРЭЭНД ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ СУРГАЛТАД БҮРТГЭЖ БАЙНА

Бүртгэл эхлэх: 2019.01.09 – 01.14-ны өдөр,  Эрүүл мэндийн хөгжлийн төвийн 102 тоот, мэргэжилтэн С.Лхагвадорж, 7011-0893, 9903-0484,  101 тоот Д.Баярхүү 9313-1767
                        Сувилахуйн сургуулийн багш Д.Нямаа, 9971-7965
Сургалт эхлэх хугацаа: 2019 оны 1 дүгээр сарын 15, 09:00 цагт
Сургалт зохион байгуулах газар: Сувилахуйн сургууль, 309 тоот өрөө (Улсын гуравдугаар төв эмнэлэгийн ард)
Элсэгчдэд тавигдах шаардлага:

Сувилагч мэргэжлээр төгссөн

Сүүлийн 1-3 жил хүндэтгэх шалтгаанаар мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлээгүй СУВИЛАГЧ

Бүрдүүлэх материал:

Иргэний үнэмлэх

Дипломын хуулбар

 
 
“СУВИЛАХУЙН МЭДЛЭГ УР ЧАДВАРЫГ БАТАТГАХ” (14 ХОНОГИЙН)
Бүртгэл эхлэх: 2019.01.09 – 01.17-ны өдөр,  Эрүүл мэндийн хөгжлийн төвийн 102 тоот, мэргэжилтэн С.Лхагвадорж, 7011-0893, 9903-0484,  101 тоот Д.Баярхүү 9313-1767
                        Сувилахуйн сургуулийн багш Г.Ганхуяг, 9983-8788
Сургалт эхлэх хугацаа: 2019 оны 1 дүгээр сарын 18, 09:00 цагт
Сургалт зохион байгуулах газар: Сувилахуйн сургууль, 309 тоот өрөө (Улсын гуравдугаар төв эмнэлэгийн ард)
Элсэгчдэд тавигдах шаардлага:

Сувилагч мэргэжлээр төгссөн

5 жилээс дээш хүндэтгэх шалтгаанаар мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлээгүй СУВИЛАГЧ

Бүрдүүлэх материал:

Иргэний үнэмлэх

Дипломын хуулбар