Аймгийн Засаг дарга З.Батзориг Хүүхдийн тасагт хэвтэн эмчлүүлж байгаа хүүхдүүдийг эргэж гарын бэлгээ гардууллаа.

Шинэ оны эхний өдөр аймгийн Засаг дарга З.Батзориг анхдагчдын өлгий Булган нутагтаа шинэхэн төрсөн бяцхан иргэд болон Хүүхдийн тасагт хэвтэн эмчлүүлж байгаа хүүхдүүдээ эргэж гарын бэлгээ гардууллаа.