Бүсчилсэн сургалт зохион байгуулагдлаа.

Сургалтанд Эрүүл мэндийн төвүүдийн их эмч, эх баригч, ахлах сувилагч, бага эмч, сувилагчид хамрагдлаа.

Сургалтыг зохион байгуулсан Аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн Сувилахуйн албаны хамт олонд талархаснаа илэрхийлье.