Сургалт хэлэлцүүлэг боллоо.

Уулзалтын үеэр асран хамгаалагчдаас ирэх оны төлөвлөгөөнд тусган хэрэгжүүлэх ажлын санал, орон нутагт тулгамдаж буй асуудлуудыг хэрхэн шийдвэрлэх талаар хэлэлцлээ.