“ЁС ЗҮЙТЭЙ, МЭДЛЭГ ЧАДВАРТАЙ, ХАРИУЦЛАГАТАЙ ТӨРИЙН АЛБА”