“ХҮРЧ ҮЙЛЧИЛЬЕ” НЭГДСЭН АРГА ХЭМЖЭЭ БАЯН-АГТ  СУМАНД  ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ БАЙНА.

Үзлэгээр /Дотор, зүрхний цахилгаан бичлэг, Эх барих, эмэгтэйчүүд, Сүрьеэ, Хэвлийн ЭХО, Рентген, Лаборатори, Шүд, Мэс заслын эмчийн үзлэг/, эрүүл мэндийн сургалт, сурталчилгааг зохион байгуулж байна.

Үзлэг, шинжилгээ, оношилгоо 2023 оны 04 сарын 17-ны өдрөөс 3 хоног Баян-Агт суманд үргэлжлэх тул иргэд та бүхэн идэвхтэй хамрагдана уу.