БАГИЙН ЭМЧ НАРЫГ ЧАДАВХЖУУЛАХ 3 ӨДРИЙН СУРГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ БАЙНА.