Цахим хэлэлцүүлэг боллоо.

Хэлэлцүүлэгт ЭМГ-ын дарга С.Нарантуяа,  мэргэжилтэн Б.Гантулга, П.Отгонбаяр нар мэдээлэл хийж, эмэгтэйчүүдийн эрх хэрхэн зөрчигдөж байгаа, ажил дээр ажил хийхэд тулгамдсан ямар асуудал, удирдлагууд хэрхэн ажилчидтайгаа ойлголцож ажиллаж байгаа талаар ярилцаж санал бодлоо солилцлоо.