Цахим хурал хийлээ.

 Хурлаар 1. "АЛСЫН ХАРАА 2050" МУ-ын урт хугацааны хөгжлийн бодлогын зорилго, зорилт- ЭМГ-ын мэргэжилтэн П.Отгонбаяр                                                                                                            2. Цус, цусан бүтээгдэхүүний зардал- НЭ-ийн эмч Г.Туяа
                3. Сүръеэ өвчний талаар - ЭМГ-ын НЭМХ-ийн дарга Д.Нарантуяа нар мэдээлэл хийж, ЭМГ-ийн дарга С.Нарантуяа нийт ажилтан албан хаагч нарт эмнэлгийн тусламж үйлчилгээнд анхаарч, хариуцлагатай ажиллах талаар үүрэг чиглэл, мэдээлэл өглөө.