“ХҮРЧ ҮЙЛЧИЛЬЕ” НЭГДСЭН АРГА ХЭМЖЭЭ БҮРЭГХАНГАЙ СУМАНД ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ БАЙНА.

Үзлэгээр /Дотор, зүрхний цахилгаан бичлэг, эмэгтэйчүүд, дүрс оношилогоо, цээжний рентген/, эрүүл мэндийн сургалт, сурталчилгааг зохион байгуулж байна.

Үзлэг, шинжилгээ, оношилгоо 2023 оны 02 сарын 13-ны өдрөөс 3 хоног Бүрэгхангай суманд үргэлжилэх тул иргэд та бүхэн идэвхтэй хамрагдана уу.