эрхтэний өвчлөл, өвчлөлийн онцлогийн талаар Нэгдсэн эмнэлгийн эмч, мэргэжилтнүүдэд сургалт хийлээ. Эмч, эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийг шинэ мэдлэг мэдээллээр хангаж, иргэдийг эрүүл амьдрах ухаанд суралцахад сэтгэл зүрхээ зориулж яваа Т.Цэрэнтогтох эмчдээ баярлалаа.