Эрүүл мэндийн салбарын шинэ оны анхны цахим хурал боллоо.

2."Сувилахуйн тусламж үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдлын шалгуур үзүүлэлт" анхаарах асуудлууд,

3. Эрт илрүүлэг үзлэгийн 2022 оны дүн, 2023 онд анхаарах асуудлууд зэрэг сэдвүүдээр мэргэжилтэн А.Оюунжаргал, Д.Отгонсүрэн, О.Эрдэнэцэцэг нар мэдээлэл хийж, ЭМГ-ийн дарга С.Нарантуяа шинэ оны эхнээс шинээр хэрэгжиж буй хууль тогтоомж, дүрэм журмыг баримтлан, ажилдаа алдаа дутагдалгүй, хариуцлагатай ажиллах талаар үүрэг чиглэл өглөө.