“Шүдний эмнэлгийн халдвар хамгаалал” сэдэвт онол, практик хосолсон сургалт.

ЭМЯ-ны харьяа Нүүр амны салбар зөвлөлийн гишүүн Анагаах ухаан магистр, Клиникийн профессор Б.Өнөрбилэг, анагаах ухааны магистр, тэргүүлэх зэргийн эмч Б.Отгонсайхан нар аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа төр, хувийн хэвшлийн Эрүүл мэндийн байгууллагуудын “Нүүр ам судлал”-ын эмч, эмнэлгийн ажилтнуудад “Шүдний эмнэлгийн халдвар хамгаалал” сэдэвт онол, практик хосолсон сургалтыг 2022 оны 12 сарын 17-ны өдөр зохион байгууллаа.