Эрүүл мэндийг дэмжих сангийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх төслийн 2022 оны 4 дүгээр улирлын сонгон шалгаруулалтад урьж байна.

Монгол Улсын Засгийн газрын 2020 оны 37 дугаар тогтоол, 2021 оны 323 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн Эрүүл мэндийг дэмжих сангийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх төслийн 2022 оны 4 дүгээр улирлын сонгон шалгаруулалтад оролцохыг урьж байна.

Сонгон шалгаруулалтад оролцох төслийн бичиг баримтыг 2022 оны 11 дугаар сарын 30-ны өдрөөс 2022 оны 12 дугаар сарын 13-ны өдрийг дуустал Эрүүл мэндийн яаманд хүлээн авна. ТАТАХ