Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний нэгдсэн системын сургалт боллоо.

.