Төрийн алба хаагчдын дунд

      Уг илтгэлийн уралдаанд Эмнэлгээс шалтгаалах халдвар хариуцсан мэргэжилтэн Г.Байгалмаагийн Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүй, үйлчлүүлэгчийн сэтгэл ханамж тусламж үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдал, үйлчилгээний соёлд нөлөөлж буйг үнэлэх, хамаарлын шинжилгээний судалгаа”, Сувилахуй, яаралтай тусламж үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн Д.Отгонсүрэнгийн Булган аймагт 2019-2022 онуудад бүртгэгдсэн 0-5 насны хүүхдийн эндэгдлийн шалтгаан, нөлөөлөх хүчин зүйлс”, Зоонозын халдвар, гамшгийн үеийн тусламж үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн С.Ариунаагийн Булган аймагт бүртгэгдсэн Коронавирусын халдварын өвчлөлийн хөдлөл зүй”, Статистикч бага эмч С.Батхишигийн Төрийн албан дахь жендерийн тэгш байдал” илтгэлүүд шилдгээр шалгарлаа.