Сургалтаар сүрьеэгийн өнөөгийн байдал, цаашид хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, сүрьеэгийн эрт илрүүлэлтийг хэрхэн сайжруулах талаар танилцуулж, хэлэлцүүлэг хийлээ.