МСҮТ-ИЙН ОЮУТНУУДЫГ ЭРТ ИЛРҮҮЛГИЙН ҮЗЛЭГ, ШИНЖИЛГЭЭ ОНОШИЛГООНД ХАМРУУЛЛАА.

 “Хүн амын нас, хүйс, эрүүл мэндийн эрсдэлд суурилсан зонхилон тохиолдох халдварт болон халдварт бус өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх үзлэг, шинжилгээ, оношилгоо”-нд хамруулж, эрүүл мэндийн боловсрол олгох сургалтыг шат дараатай зохион байгуулж байна.