Цахим хурал

Хүлээн авах яаралтай тусламжийн эм, эмнэлгийн хэрэгслийн бэлэн байдал, цаашид хэрхэн хариуцлагатай ажиллах талаар мэдээлэл зөвлөгөө, үүрэг чиглэл өглөө.