Рашаант суманд нарийн мэргэжлийн эмч нарийн үзлэг, шинжилгээ, оношилгоог зохион байгуулж байна.

Үзлэгээр /Дотор, зүрхний цахилгаан бичлэг, эмэгтэйчүүд, мэс засал, дүрс оношилогоо, цээжний рентген/, эрүүл мэндийн сургалт, сурталчилгааг зохион байгуулж байна.

Үзлэг, шинжилгээ, оношилгоо 2022-ны 09 сарын 15-ны өдрөөс 3 хоног Рашаант суманд үргэлжилэх тул иргэд та бүхэн идэвхтэй хамрагдана уу.