Эрүүл мэндийг дэмжих сангийн санхүүжилтээр хэрэгжүүлж буй “Анхан шатны тусламж үйлчилгээг сайжруулахад Олон нийтийн эрүүл мэндийн ажилтны оролцоо” төслийн хүрээнд НЭМҮТ-ийн сургагч багш нартай хамтран “Олон нийтийн эрүүл мэндийн ажилтан бэлтгэх сургалт”-ыг зохион байгуулан, аймгийн хэмжээнд 95 олон нийтийн эрүүл мэндийн ажилтан бэлтгэлээ.