“МИНИЙ МЭРГЭЖИЛ САЙХАН” ӨДӨРЛӨГИЙГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА