Эрт илрүүлэгтэй холбоотойгоор дараах санамжуудыг өгч байна.

1. Танд өрх, сумын ЭМТ, Хорооноос урилга утсаар болон цаасаар очих бөгөөд та тухайн урилгын дагуу ирж үйлчүүлнэ үү

2. Урилгын ард үзлэг, оношилгоонд ирэхдээ юуг анхаарах талаар зөвлөмж байгаа тул сайтар уншиж танилцана уу

3. Эрүүл мэндийн даатгалаа заавал төлнө үү Сүүлийн 3 жилээр.

4. Эрт илрүүлэг үзлэг бүтэн жилийн хугацаанд явах тул дарааллын дагуу үйлчлүүлнэ үү

5. Эмнэлгийн эмч, ажилчидтай зөв боловсон харьцахыг хүсье.