АЛДВАЛ ГАЛДАНА︕︕︕

Хүн бүр ой мод, байгалиа хамгаалах ухамсартай байцгаая.