Нарийн мэргэжлийн эмчийн үзлэг Сайхан суманд зохион байгуулагдлаа.

Үүнд:

Дотрын эмчид 502 иргэн

Мэдрэлийн эмчид 380 иргэн

Хүүхдийн эмчид 319 хүүхэд

Мэс заслын эмчид 178 иргэн

Эмэгтэйчүүдийн эмчид 320 иргэн

Хэвлийн эхо-д 564 иргэн

Рентгенд 346

Цусны Ерөнхий Шинжилгээнд 373 иргэн

Шээсний ерөнхий шинжилгээнд 400 иргэн

Биохими 114 иргэн

В, С вирус 330 иргэн

ДОХ, Тэмбүү 78 иргэдэд тус тус үзүүлэв.

Идэвхитэй үзлэгт хамрагдсан иргэддээ баярлалаа.