Аймгийн засаг даргын "ШИНЭ ХӨГЖЛИЙН ЗАМ" үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг сурталчилах, иргэдэд төрийн үйлчилгээг ойртуулах, таниулах, нээлттэй шуурхай, нэг цэгээс хүргэх, зөвлөгөө мэдээлэл өгөх, санал хүсэлтийг сонсох, зохих төвшинд шийдвэрлэх зорилгоор төрийн байгууллагуудын "Нээлттэй хаалганы өдөрлөг"-ийг Цогт Хунтайжийн талбайд зохион байгуулагдлаа.